Järvenpään suurimman yritysalueen (Boogie) rakentaminen käynnistyy!

Poikkitien yritys- ja palvelualueen itäosan, eli Boogien asemakaava on kuulutettu voimaan tulleeksi!

Järvenpään suurimman yritysalueen rakentaminen käynnistyy. Ainolan aseman ja Lahden moottoritien eteläisen liittymän välittömään läheisyyteen nousee yli 36 hehtaarin kokoinen, rakennusoikeudeltaan yli 110 000 k-m² laajuinen yritysalue. Ensimmäinen tontti myydään noin kuuden ja puolen miljoonan euron kauppahinnalla Lidl Suomi Ky:lle. Yritysalueen muut tontit tulevat myyntiin elokuussa. Alue sopii logistisen sijaintinsa puolesta loistavasti esimerkiksi autokaupan ja muun tilaa vievän kaupan toimijoille.

Kunnallistekniikan rakennustyöt Boogien yritysalueella alkavat heti loppukesästä ja jatkuvat vielä vuoden 2017 puolelle. Myös Lidl Suomi Ky:n jakelukeskuksen rakentaminen käynnistyy suunnitellussa aikataulussa syksyllä. "Jatkamme jo yli vuoden kestänyttä hankkeeseen liittyvää yhteistyötä Järvenpään kaupungin ja Lidl suomi Ky:n välillä hyvissä tunnelmissa. Järvenpäähän on Lidl jakelukeskuksen myötä sijoittumassa poikkeuksellisen suuri kansainvälinen kasvuyritys, jonka positiiviset alueelliset vaikutukset ovat suuret. Jakelukeskus toimii yritysalueen ankkuritoimijana ja muiden Boogien vapaana olevien yritystonttien markkinointi aloitetaan välittömästi elokuussa. Uskomme Keski-Uudenmaan parhaalla paikalla sijaitsevien yritystonttien herättävän kiinnostusta," kertoo elinkeinojohtaja Olli Keto-Tokoi.

Boogien suunnittelussa on lähialueiden asukkaat pyritty huomioimaan mahdollisimman hyvin. Suunnitteluprosessi on ollut avoin ja asukkaiden mielipiteet ja ehdotukset on huomioitu, ja mahdollisuuksien mukaan myös toteutettu. Alueen rakentamisessa huomioidaan mm. meluvaikutukset ympäristöön ja liikenteen vaikutukset. Yritysalueesta ja jakelukeskuksesta tulee moderni, ekologinen ja kaupunkikuvallisesti laadukas portti Järvenpäähän. Yritysalueen ympäristövaikutukset on minimoitu, ja tulevaisuudessa yritysalueen kylkeen, Ainolan aseman ympärille tulee rakentumaan merkittävä aluekeskus yli tuhannelle uudelle järvenpääläiselle.

"Näkemyksemme mukaan Järvenpään kaupunki koetaan luotettavana kumppanina. Järvenpäässä hankkeet etenevät; tämä on lisännyt luottamusta elinkeinoelämän toimijoiden keskuudessa. Järvenpää nähdäänkin kiinnostavana tulevaisuuden toimintaympäristönä Keski-Uudellamaalla, metropolialueen sydämessä", lisää Keto-Tokoi.

Lisätietoja:

Järvenpään kaupunkikehitys

Elinkeinojohtaja Olli Keto-Tokoi

Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula

Hankekehityspäällikkö Antti Nikkanen